Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc

Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc zostało założone oddolnie przez pacjentów po transplantacji serca i ich przyjaciół w celu pomocy humanitarnej i aktywizacji społecznej osób po przeszczepie serca.Czynimy to poprzez:

 • rozbudzenie aktywności życiowej,
 • integrację członków,
 • pracę dla dobra wspólnego organizując spotkania edukacyjne dla młodzieży licealnej, akademickiej i społeczności lokalnych na temat zapobiegania chorobom kardiologicznym,
 • szerzenie idei transplantacji jako sprawdzonej metody leczenia schyłkowej niewydolności mięśnia sercowego, przedstawiając przykład własnego doświadczenia życiowego jako poparcie dla hasła „Lepiej zapobiegać, niż po leczyć”.

Jesteśmy org. pożytku publicznego a członkowie naszego Stowarzyszenia, zarówno przeszczepieni jak i pozostali, wykonują swoją działalność społecznie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • współpracę z władzami , instytucjami, organizacjami, krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 • współpracę z Ośrodkami Kardiochirurgii, Kardiologii, Nefrologii, Ośrodkami Transplantacji Serca, oraz innych narządów,
 • współpracę z przychodniami i lekarzami prowadzącymi osoby przed i po przeszczepieniu serca,
 • udzielanie opieki osobom po przeszczepie serca i krwiodawcom,
 • działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób po przeszczepie serca, działalność rehabilitacyjną, sportową i turystyczną,
 • organizację zjazdów, sympozjów, konferencji i spotkań naukowych.
 • propagowanie oświadczeń woli

Motto S.P.S. .„ Tyle jesteśmy warci, ile potrafimy z siebie dać drugiemu człowiekowi „.