Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) skupia blisko 90 firm i jest największą w Polsce organizacją przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją samochodowych części zamiennych.


Stowarzyszenie reprezentuje interesy firm motoryzacyjnych, które tworzą ponad 220 tysięcy miejsc pracy, a w skali roku generują podatkowe przychody budżetowe na poziomie 5,5 mld zł.

SDCM uczestniczy w najważniejszych dla branży motoryzacyjnej europejskich i polskich projektach. Stowarzyszenie angażuje się m.in. w prace grup roboczych przy Międzyresortowym Zespole do Spraw Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego, reprezentanci SDCM są ekspertami grup roboczych przy CARS21 oraz uczestniczą w pracach Forum Motoryzacja dla Wszystkich - najnowszej inicjatywie Stowarzyszenia.

SDCM jest pomysłodawcą Kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu, w skrócie zwanej ABS, której celem jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego związku pomiędzy stanem technicznym samochodu a bezpieczeństwem oraz wykształcenie wśród kierowców nawyku regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdów. Zły stan techniczny samochodów jest w Polsce nadal niedocenianą przyczyną wielu wypadków na drogach. Hasło Kampanii „Nie wszystko da się naprawić później. Dla bezpieczeństwa zrób przegląd samochodu”, ma uświadomić wszystkim użytkownikom samochodów, że nasze bezpieczeństwo w znacznej mierze zależy od nas samych oraz zachęcić kierowców do regularnych przeglądów i dbałości o stan techniczny pojazdów. (www.abs.org.pl)