Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 r. Obecnie działa na podstawie ustawy z 1964 r. oraz w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2004 r.

Będąc członkiem i częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kieruje się w swojej działalności Podstawowymi Zasadami Ruchu.

Celem jego działalności jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Polski Czerwony Krzyż jest organizacją nowoczesną, dynamiczną i inspirującą. Skutecznie wypełnia swą misję głównie dzięki pracy członków i wolontariuszy.

Priorytetowymi obszarami działania PCK są:

  • przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom poszkodowanym,
  • pomoc osobom ubogim, chorym i wykluczonym społecznie oraz promocja zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

PCK zajmuje się także promocją honorowego krwiodawstwa. Ponad połowa pozyskiwanej w Polsce krwi pochodzi od honorowych krwiodawców PCK. PCK prowadzi Biuro Informacji i Poszukiwań, w ramach którego zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych podczas konfliktów zbrojnych, masowych migracji czy klęsk i katastrof.

Bardzo ważny dla Stowarzyszenia jest ruch młodzieżowy. Ma ponad 150 000 wolontariuszy wśród młodzieży. Organizuje dla nich wypoczynek w czasie wakacji i ferii, przygotowuje różnorakie szkolenia, dzięki którym będzie im łatwiej znaleźć się w dorosłym świecie.. Dzięki ich pomocy PCK może prowadzić ogólnopolskie akcje pomocowe takie jak np.: Wyprawka dla żaka, Gorączka złota, Dzień walki z głodem.

Wszystkich chętnych PCK szkoli z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są certyfikowane przez Europejskie Centrum Referencyjne Pierwszej Pomocy Czerwonego Krzyża z siedzibą w Paryżu i są identyczne z oferowanymi przez wszystkie europejskie stowarzyszenia Czerwonego Krzyża oraz zgodne z wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Organizacji Polski Czerwony Krzyż:

www.pck.org.pl