Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Program Bezpieczna Flota

Już na początku czerwca 2010 r. zaprezentujemy Państwu pierwszą w Polsce, kompleksową ofertę edukacyjno – szkoleniową dla firm i kierowców samochodów służbowych.

We współpracy z kilkunastoma specjalistami i firmami opracowaliśmy unikalną ofertę zawierającą w sobie wszystkie elementy pozwalające firmom na profesjonalne zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem flot samochodowych !!!

Już nie musisz zastanawiać się jakie szkolenie/działanie wdrożyć w swojej flocie w zakresie bezpieczeństwa i redukcji kosztów szkodowości, ani też kto będzie dostawcą tej usługi.

Bezpieczna Flota to jeden partner i najlepsze, dostępne w Polsce produkty szkoleniowe i usługi.

Zapraszamy !!!

 

Badania wskazują, że wypadki drogowe związane z pracą stanowią 30% wszystkich wypadków oraz 27 % samochodów służbowych ulega wypadkom każdego roku. Powoduje to znaczne koszty dla firm oraz dla społeczeństwa.

Autorski program Bezpieczna Flota ma zadanie promować wysokie standardy zarządzania bezpieczeństwem flot samochodów polskich firm i organizacji, przyczyniając się tym samym do ograniczenia dużej liczby wypadków z udziałem samochodów służbowych.

Bezpieczna Flota jest jednym z podstawowych działań Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, zrzeszającego przedstawicieli biznesu, organizacji rządowych i pozarządowych. W 2006 roku siedem firm (3M, ABB, BP, DaimlerChrysler, Renault, Michelin i Shell) podpisało „Deklarację na rzecz bezpieczeństwa drogowego” będącą zobowiązaniem ww. Partnerów do podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego oraz wprowadzenia wysokich standardów bezpieczeństwa w zarządzaniu własnymi flotami samochodów służbowych.

Przedstawiciele firm partnerskich

Przedstawiciele firm partnerskich

W oparciu o wiedzę, doświadczenia członków Partnerstwa jak i również wsparcie merytoryczne Global Road Safety Partnership przygotowano założenia programu szkoleń dla menadżerów flot samochodów służbowych. W 2006 r. przeprowadzono I edycję szkoleń dla firm zewnętrznych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i szkodowością flot samochodów służbowych.

Partnerstwo na lata 2008-2009 przygotowało II edycję szkoleń. Ich zakres tematyczny obejmuje następujące elementy:

  • dbałość o bezpieczeństwo miejsca pracy elementem kultury organizacyjnej,
  • wpływ zarządzania szkodowością na zmniejszenie kosztów firmy,
  • przedstawienie możliwych narzędzi do zarządzania szkodowością (monitoring kosztów, zbieranie i ocena danych, współpraca z ubezpieczycielem, itp.),
  • odpowiedzialność zarządu/pracodawcy za bezpieczeństwo pracy wg. kodeksu pracy,
  • przedstawienie możliwych działań prewencyjnych (nagrody, kary, itd), zasady doboru modeli i wyposażenia aut,
  • dostępne możliwości szkolenia kierowców.  

II edycję programu przygotowały firmy: ABB, Total, Renault, Shell, FM Consulting bazując na wynikach I edycji programu oraz podając rozwiązania stosowane w praktyce we własnych firmach.

Kolejne terminy szkoleń w 2009 roku: 24 czerwca , 6 października oraz 1 grudnia.

Oprócz szkoleń Partnerstwo oferuje również firmom badanie ankietowe, pozwalające na określenie obecnego poziomu bezpieczeństwa, wskazujące przy tym obszary rozwoju oraz te działy, w których należałoby podjąć działania mające na celu maksymalizację bezpieczeństwa danej floty samochodowej.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez prasę branżową. Wydawnictwo IPM, wydawca miesięcznika Flota przyznał w 2007 wyróżnienie w plebiscycie pt. "Wizjonerzy Rynku Motoryzacyjnego. Hybrydy Flotowe 2007".  Ideą plebiscytu było wskazanie na innowacyjne strategie firm i organizacji w zakresie ekologii i bezpieczeństwa flot samochodowych.