Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powstała w 1995 roku i prowadzi działalność w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz.U. 55, poz. 235).

Podstawowym jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku.

Obecnie członkami POPiHN są następujące firmy: BP, Fuchs Oil, Grupa Lotos, Lukoil Polska, OLPP, PERN "Przyjaźń", PKN Orlen, Shell, Slovnaft, Statoil, Tanquid, Total.

Zasady jej działania określa Statut oraz przyjęty w 1998 roku Kodeks Etyczny.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego jest związkiem reprezentującym interesy naftowych firm członkowskich działających na polskim rynku, jest otwarta dla wszystkich firm z sektora naftowego, które akceptują jej cele i statut, bez względu na pochodzenie kapitału założycielskiego.

Jednym z najważniejszych celów POPiHN jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, miedzy innymi poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego. POPiHN koncentruje się również na koordynowaniu współpracy pomiędzy firmami członkowskimi na rzecz najwyższej jakości produktów i usług, biorąc sobie za cel tworzenie wśród polskiej opinii publicznej pozytywnego wizerunku firm działających w branży naftowej poprzez koordynację i wspieranie wszelkich działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu. W sferze jej zainteresowań znajdują się również wszelkie inicjatywy, których celem jest ograniczenie szarej strefy paliwowej w Polsce.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego została powołana do życia 8 grudnia 1995 roku przez zgromadzenie założycielskie w składzie: Agip Polska S.A., Amoco Poland Petroleum Products Sp. z o.o., Aral Polska Sp. z o.o., BP Poland Sp. z o.o., Ciech S.A., Du Pont Conoco Sp. z o.o., Esso Polska Sp. z o.o., Neste Oil Poland Sp. z o.o., PP PERN "Przyjaźń", Shell Polska Sp. z o.o., Statoil Polska Sp. z o.o., Texaco Polska Sp. z o.o.

www.popihn.pl