Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Portal edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego "Bezpieczna droga do szkoły"

Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego "Bezpieczna droga do szkoły" jest partnerską inicjatywą edukacyjną Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Warszawie, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie oraz Płocku i wydawnictwa Grupa IMAGE sp. z o.o., realizowana pod patronatem i w ścisłej współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główną Policji, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Instytutem Transportu Samochodowego.

Do Portalu, jako inicjatywy otwartej, mogą przyłączyć się inne polskie i zagraniczne organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie edukacji komunikacyjnej. Portal jest otwartym, ogólnodostępnym forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń. Oferuje użytkownikom możliwość nieodpłatnego publikowania treści służących podnoszeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostęp do swoich zasobów wraz z możliwością bezpłatnego pobierania ich w celach niekomercyjnych.

Wydawca Portalu, wydawnictwo Grupa IMAGE sp. z o.o., specjalizuje się w publikacji materiałów edukacyjnych dla kandydatów na kierowców, kierowców, instruktorów, egzaminatorów, służ mundurowych i logistycznych (podręczniki, poradniki, zbiory prawa, programy komputerowe, multimedia, testy, plansze, filmy itp.) oraz podejmuje liczne inicjatywy niekomercyjne służące podnoszeniu jakości szkolenia tych grup, wydając m.in. elektroniczny Tygodnik "Prawo Drogowe@News" i Portal L-instruktor. Oddzielną forma aktywności Wydawnictwa są działania na rzecz edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników dróg - publikacja podręczników, programów komputerowych i innych pomocy oraz prowadzenie Portalu Edukacyjnego Wychowania Komunikacyjnego "Bezpieczna droga do szkoły"