Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Bank Światowy

Bank Światowy utworzony został w październiku 1944 roku podczas międzynarodowej konferencji monetarnej w Bretton Woods, New Hampshire. Jest on jedną z wyspecjalizowanych agencji Narodów Zjednoczonych i w skład jego wchodzą 184 państwa członkowskie.

Misją Banku Światowego jest walka z ubóstwem i poprawa warunków życia ludzi w rozwijającym się świecie.

Jest to międzynarodowa instytucja rozwoju, która zapewnia finansowanie w postaci pożyczek i grantów, doradztwo w zakresie programów, pomoc techniczną oraz dostęp do wiedzy krajom o niskim i średnim poziomie dochodów aby ograniczać ubóstwo w tych krajach.

Polska należała do grupy 45 państw-członków założycieli, które utworzyły Bank Światowy, jednak z przyczyn politycznych w 1950 roku wycofała się z uczestnictwa w nim i w 1986 roku po trzydziestosześcioletniej przerwie przystąpiła do niego ponownie. Misją Banku Światowego w Polsce jest wspieranie wysiłków państwa zmierzających do podniesienia poziomu stopy życiowej jego obywateli.

Biuro Banku Światowego w Warszawie rozpoczęło działalność na początku roku 1990, a w późniejszym okresie tego samego roku Bank Światowy rozpoczął działania kredytowe na terenia Polski.

W okresie minionych 15 lat Bank Światowy zaangażował w Polsce środki w wysokości USD 5.9 miliarda w ramach 42 operacji. Poza pomocą finansową, Bank Światowy wspiera wysiłki Polski w zakresie transformacji gospodarczej oraz pomaga osiągnąć standardy Unii Europejskiej poprzez zapewnienie stałego wsparcia w postaci prac analitycznych i dialogu programowego.

Od czasu ponownego przystąpienia Polski do Banku wspiera on wspiera wysiłki kolejnych rządów Polski w zakresie transformacji gospodarczej poprzez kontynuowanie dialogu programowego, pomocy technicznej przy przygotowaniu projektów, budowaniu potencjału oraz wprowadzeniu zmian instytucjonalnych potrzebnych dla skutecznej realizacji programów oraz poprzez zapewnienie ich finansowania. Finansuje też projekty z zakresu ochrony środowiska, aktywizacji obszarów wiejskich, czy też infrastrukturalne, takie jak modernizacja dróg czy kolei.

W ramach projektów modernizacji i utrzymania dróg, Bank Światowy finansował także szereg zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego.

Zapraszamy do odwiedzenie strony Banku Światowego:

www.worldbank.org/pl