Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

STM,  powstało w 2001 roku. Jest organizacją prawną zrzeszającą głównie producentów, dostawców urządzeń, narzędzi oraz części zamiennych do warsztatów i serwisów pojazdów samochodowych.

 Celem STOWARZYSZENIA TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ jest reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów i organów państwowych i samorządowych. Przyczyniania się to do tworzenia warunków dla właściwego rozwoju motoryzacji oraz inspirowania, wspomagania i promowania nowoczesnej myśli technicznej  także w polskim wydaniu. Promujemy zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku motoryzacyjnym , co w naszym przekonaniu leży w interesie przedsiębiorców i klientów. Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w obrocie gospodarczym. Współorganizujemy wystawy, targi, konferencje, wyjazdy specjalistyczne, spotkania tematyczne i inne imprezy promocyjne.

 Współpracujemy z : Ministerstwem Infrastruktury, Transportowym Dozorem Technicznym, Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Transportu  Samochodowego, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji , Głównym Urzędem Miar, Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów.

 Uczestniczymy w posiedzeniach Komisji i podkomisji sejmowych : Infrastruktury , Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, "Przyjazne Państwo".

 STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyposażenia Warsztatów Samochodowych EGEA w Brukseli www.egea-association.eu .

 Zapraszamy na naszą stronę www.stm.org.pl