Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, znane jako INTEGRACJA, to profesjonalna, ogólnokrajowa organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Integracja powstała w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy czasopisma „Integracja”, skierowanego do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół.

- Postanowiłem stworzyć Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, gdy przekonałem się, jak wiele osób nie potraf poradzić sobie z własną niepełnosprawnością ani odnaleźć swojego miejsca w życiu. Podobnie było kiedyś ze mną, gdy dowiedziałem się, że resztę życia spędzę na wózku. Moim celem stało się tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie. Powinny mieć możliwość zdobywania wykształcenia, zaistnienia na rynku pracy, podejmowania aktywności twórczej, sportowej i realizowania innych wybranych przez siebie celów. Moim marzeniem jest uczynienie naszego kraju wolnym od barier oraz lęków i negatywnych stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnością – mówi Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Integracja jako organizacja pożytku publicznego pomaga dużej liczbie osób z niepełnosprawnością, kształtując opinię publiczną, inicjując zmiany w ustawodawstwie, likwidując bariery mentalne oraz architektoniczne, a także piętnując łamanie prawa.

Stowarzyszenie zorganizowało się wokół idei integracji jako normalnego zjawiska we wszystkich aspektach życia społecznego. Pragnie propagować i urzeczywistniać integrację osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, opartą na współistnieniu, współpracy i partnerstwie we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Działania Integracji koncentrują się na dostarczaniu informacji, wspieraniu aktywizacji zawodowej oraz działaniach edukacyjnych.

Informacja

 • Wydawanie czasopisma „Integracja” – wiodącego na rynku magazynu dla osób z niepełnosprawnością, o zasięgu ogólnopolskim i nakładzie 50 tys. egzemplarzy;
 • Prowadzenie portalu informacyjnego www.niepelnosprawni.pl, który w nowatorski sposób porusza tematy związane z niepełnosprawnością;
 • Realizowanie programów radiowych i telewizyjnych;
 • Wydawanie książek, poradników i przewodników dla osób z niepełnosprawnością.

Aktywizacja zawodowa

 • Prowadzenie pośrednictwa pracy i doradztwo zawodowe poprzez Centra Integracji w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Zielonej Górze i Katowicach (od marca 2009 r.);
 • Organizowanie kompleksowych usług dla firm w zakresie szkoleń i konferencji dla pracodawców, rekrutacji kandydatów do pracy oraz audytu architektonicznego;
 • Obsługiwanie ogólnopolskiej infolinii 0 801 801 015;
 • Przyznawanie stypendiów w ramach Funduszu „Pierwszy Krok”.

Edukacja

 • Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, w tym m.in. ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Płytka Wyobraźnia to kalectwo”, „Polska bez barier”; „Sprawni w pracy”, „Czy naprawdę jesteśmy inni?”;
 • Organizowanie konkursów, m.in.: „Człowiek bez barier”, „Oczy Otwarte”, „Warszawa bez barier”;
 • Organizowanie spotkań i konferencji prasowych oraz wydarzeń promujących działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m.in. Wielka Gala Integracji.

Nagrody i wyróżnienia:

 • IPRA Golden World Awards 2008 w kategorii Launch of a new service dla Kampanii Prakingowej, która – jako jedyna akcja z Polski - otrzymała Certyfikat Doskonałości (Certificate of Excellence) za wyjątkowe działania, kształtujące właściwe postawy społeczne;
 • International Business Awards 2008 dla Kampanii Parkingowej w kategorii najlepsza kampania informacyjna w Europie;
 • Effie Awards 2006 w kategorii kampanie non-profit za ogólnopolską kampanie Kampanię Parkingową „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”
 • Golden World Awards oraz Medium 2001 dla kampanii „Niepełnosprawni – Normalna Sprawa” za najlepszą kampanię społeczną;
 • Effie Awards 2004 dla najbardziej skutecznych kampanii reklamowych dla akcji społecznej „Czy naprawdę jesteśmy inni?”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest organizację pożytku publicznego (non profit), której można przekazać 1% podatku: nr KRS 0000102130.

Więcej informacji na www.niepelnosprawni.pl, www.integracja.org oraz www.jeden-procent.org.pl