Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Towarzystwo Trzeźwości Transportowców

Towarzystwo Trzeźwości Transportowców jest stowarzyszeniem społecznym działającym w zakresie promocji profilaktyki trzeźwości i bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i żegludze.

Towarzystwo Trzeźwości Transportowców powstało w 1957 roku z inicjatywy Ministerstwa Komunikacji, Instytutu Transportu Samochodowego, Szefostwa Służby Samochodowej MON, Centralnego Zarządu PKS, Zjednoczeń Transportowych, Polskiego Związku Motorowego, Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego oraz Zarządu Głównego Związków Zawodowych Pracowników: Łączności, Kolejarzy, Marynarzy, Portowców, Transportowców i Drogowców.

Głównym Celem TTT jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej ryzyka wynikającego z używania alkoholu, podnoszenie kultury jazdy, troska o sprawność fizyczną i psychiczną kierujących pojazdami mechanicznymi.

TTT realizuje swoje zadania poprzez działania informacyjno-edukacyjne, których treścią jest uświadomienie szkód i niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu oraz kierowanie pojazdami mechanicznymi po jego spożyciu.

Realizując zadania wynikające ze statutu TTT organizuje konkursy, seminaria, wystawy, wydawanie materiałów szkoleniowych i filmów o tematyce trzeźwości i bezpieczeństwa w transporcie.

Praca społeczna TTT ma duże znaczenie wychowawcze w trzeźwości dla kierowców i przyczynia się do pełnego wdrażania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi.

Wieloletni wysiłek pracy społecznej owocuje w postaci uratowania niejednego ludzkiego życia, uniknięcia wielu materialnych strat i ludzkich tragedii.

TTT apeluje: Dość śmiertelnych ofiar z powodu nietrzeźwości, nie chcemy kalek, wypadków będących ciężarem dla rodzin i społeczeństwa. Alkohol nadużywany przez człowieka niszczy jego godność, wolność i kulturę.

Zarząd Krajowy TTT współpracuje w zakresie trzeźwości i bezpieczeństwa w transporcie z: Krajową Radą BRD, Policją, Wojskiem, Inspekcją Transportu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, Organami Samorządowymi, Stowarzyszeniami i Związkami Zawodowymi.

Zarząd Krajowy TTT uprzejmie zaprasza wszystkie instytucje przedsiębiorstwa transportowe do współpracy na rzecz poprawy stanu trzeźwości i bezpieczeństwa na polskich szlakach transportowych.

Więcej informacji na www.ttt.org.pl