Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Raport Bezpieczeństwa DEKRA 2011 – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego


   

   


19 maja 2011 podczas dorocznego spotkania Partnerskich Biur Rzeczoznawczych oraz Stacji Kontroli Pojazdów Partner DEKRA, które odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT, DEKRA Polska zaprezentowała najnowszy Raport Bezpieczeństwa DEKRA dotyczący sytuacji niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych i rowerzystów.
W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskiej Izby Motoryzacji, Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz liczni przedstawiciele mediów.

 


 

 

DEKRA jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym.
Jednym z głównych celów Karty jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każda kolejna edycja Raportu Bezpieczeństwa DEKRAto wynik realizacji tych zobowiązań. Zawiera on zarówno najnowsze dane statystyczne, wyniki przeprowadzonych testów wypadkowych, jak również wypowiedzi ekspertów motoryzacyjnych.

Mając na uwadze zaangażowanie Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów na polskich drogach, do współpracy przy tworzeniu bieżącej edycji Raportu Bezpieczeństwa – udzielenia wypowiedzi eksperckiej dotyczącej sytuacji w Polsce zaprosiliśmy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Pana insp. Marka Fidosa.

Patronat Honorowy nad Spotkaniem objęła Pani Poseł Beata Bublewicz, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa ruchu Drogowego – choć nieobecna tego dnia w Warszawie, znalazła jednak sposobność, aby wesprzeć inicjatywę publikacji Raportu Bezpieczeństwa z telebimu oraz zwrócić uwagę zebranych na rangę problemu ochrony życia i zdrowia pieszych oraz rowerzystów na polskich drogach. Poprawie bieżącej sytuacji służy niewątpliwie inicjatywa Dekady Działań Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Istota działań organizowanych w ramach Dekady opiera się na pięciu filarach. Są to: zarządzanie, bezpieczna infrastruktura, bezpieczeństwo pojazdów i uczestników ruchu drogowego, stan techniczny pojazdów oraz ratownictwo medyczne wraz z opieką powypadkową. 
Również DEKRA Polska zaangażowała się aktywnie w działania w ramach Dekady Działań Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – wspierając inaugurację akcji w Sejmie w dniu 11.05.2011 oraz deklarując m.in. przeprowadzenie w Polsce akcji DEKRA Safety Check.

Raport Bezpieczeństwa 2011 przedstawił gość z DEKRA International: Dr Roland Krause. Wśród najważniejszych wniosków Raportu wymienił postulaty:

  • Zwiększenia liczby rowerzystów korzystających z kasków
  • Korzystania na drodze z odzieży w jaskrawych barwach, zaopatrzonej w elementy odblaskowe
  • Wymogu wyposażenia wszystkich poruszających się po drogach rowerów w przepisowe oświetlenie
  • Regularnych kontroli stanu technicznego rowerów
  • Obowiązku wyposażenia w odblaski m.in. wózków inwalidzkich, balkoników dla osób starszych, itp.
  • Poświęcenia większej uwagi w ruchu drogowym dzieciom oraz osobom starszym
  • Poprawy jakości systemów oświetlenia samochodów osobowych i ciężarowych
  • Optymalizacji obiektów infrastruktury drogowej
  • Ujednolicenia przepisów ruchu drogowego w Europie


W ostatniej części spotkania Szef Oddziału DEKRA we Frankfurcie – Pan Detlef Roth przybliżył uczestnikom spotkania szczegóły akcji Safety Check – badania stanu technicznego pojazdów użytkowanych przez młodych kierowców.