Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Dekra

DEKRA została założona w 1925 r. w Berlinie. Koncern DEKRA wykonuje rocznie ponad 22 mln badań technicznych pojazdów oraz ponad 1 mln ekspertyz.


Głównymi obszarami działalności DEKRA Polska są badania techniczne pojazdów, ekspertyzy rzeczoznawcze (m.in. wyceny wartości pojazdów, oceny powypadkowe, opinie techniczne) oraz szkolenia (systemy zarządzania jakością, technika samochodowa). DEKRA Polska posiada w dniu dzisiejszym sieć 30 Biur Rzeczoznawczych skupiających 200 ekspertów oraz sieć ponad 200 stacji kontroli pojazdów Partner DEKRA. W zakresie doradztwa i szkoleń posiadamy sieć ponad 100 konsultantów m.in. z zakresów systemów ISO oraz audytów w sieciach dealerskich. DEKRA Polska od wielu lat konsekwentnie angażuje się również w projekty, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – „DEKRA Safety Check (PL)”, czy też publikowane corocznie Raporty Bezpieczeństwa DEKRA.

 

 

Akcja DEKRA SafetyCheck w Polsce –   Bezpłatna kontrola samochodów młodych kierowców!

 

Do wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez młodych kierowców w wieku od 18 do 25 lat dochodzi w ruchu drogowym wyjątkowo często. Oprócz brawurowej jazdy połączonej z brakiem odpowiedniej praktyki dochodzi jeszcze jedna przyczyna, która powoduje, że właśnie ci uczestnicy ruchu drogowego stają się grupą najwyższego ryzyka na drodze - młodzi ludzie jeżdżą najczęściej starszymi samochodami, które wykazują wiele usterek.

W ramach przeciwdziałania tej sytuacji DEKRA przeprowadza cykliczną akcję DEKRA SafetyCheck – bezpłatną kontrolę pojazdów użytkowanych przez młodych kierowców. Kontrola ta ma pomóc odpowiednio wcześnie oraz niezależnie od wymaganych prawem badań technicznych, stwierdzić w tych samochodach istotne usterki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym stanowić zagrożenie życia kierowców i ich pasażerów, a także innych uczestników ruchu drogowego.Według danych DEKRA, samochód mający 9 – 11 lat, stwarza potencjalnie trzykrotnie większe zagrożenie, niż samochód w wieku do trzech lat. Wyniki badań technicznych wskazują, że w przypadku samochodów starszych niż 8 lat, procent aut z usterkami technicznymi rośnie do ponad 80%.

W tym roku DEKRA SafetyCheck potrwa od lipca do końca września i będzie realizowana na wybranych Stacjach Kontroli Pojazdów Partner DEKRA, gdzie młodzi kierowcy w wieku od 18 do 25 lat będą mogli sprawdzić bezpłatnie swoje samochody w zakresie stanu opon, hamulców i układu kierowniczego.

Akcja SafetyCheck prowadzona jest w ramach uczestnictwa DEKRA w projektach z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Europejskiej Karty Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Działania prowadzone przez DEKRA mają uczulić młodych kierowców na ryzyko związane z usterkami technicznymi pojazdu.


Szczegóły akcji na : www.safetycheck.dekra.pl

 


Raport Bezpieczeństwa DEKRA 2011 – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

                            

 

19 maja 2011 podczas dorocznego spotkania Partnerskich Biur Rzeczoznawczych oraz Stacji Kontroli Pojazdów Partner DEKRA, które odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT, DEKRA Polska zaprezentowała najnowszy Raport Bezpieczeństwa DEKRA dotyczący sytuacji niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych i rowerzystów.
W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskiej Izby Motoryzacji, Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz liczni przedstawiciele mediów.

DEKRA jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym.
Jednym z głównych celów Karty jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każda kolejna edycja Raportu Bezpieczeństwa DEKRAto wynik realizacji tych zobowiązań. Zawiera on zarówno najnowsze dane statystyczne, wyniki przeprowadzonych testów wypadkowych, jak również wypowiedzi ekspertów motoryzacyjnych.

Mając na uwadze zaangażowanie Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów na polskich drogach, do współpracy przy tworzeniu bieżącej edycji Raportu Bezpieczeństwa – udzielenia wypowiedzi eksperckiej dotyczącej sytuacji w Polsce zaprosiliśmy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Pana insp. Marka Fidosa.

Patronat Honorowy nad Spotkaniem objęła Pani Poseł Beata Bublewicz, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa ruchu Drogowego – choć nieobecna tego dnia w Warszawie, znalazła jednak sposobność, aby wesprzeć inicjatywę publikacji Raportu Bezpieczeństwa z telebimu oraz zwrócić uwagę zebranych na rangę problemu ochrony życia i zdrowia pieszych oraz rowerzystów na polskich drogach. Poprawie bieżącej sytuacji służy niewątpliwie inicjatywa Dekady Działań Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Istota działań organizowanych w ramach Dekady opiera się na pięciu filarach. Są to: zarządzanie, bezpieczna infrastruktura, bezpieczeństwo pojazdów i uczestników ruchu drogowego, stan techniczny pojazdów oraz ratownictwo medyczne wraz z opieką powypadkową. 
Również DEKRA Polska zaangażowała się aktywnie w działania w ramach Dekady Działań Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – wspierając inaugurację akcji w Sejmie w dniu 11.05.2011 oraz deklarując m.in. przeprowadzenie w Polsce akcji DEKRA Safety Check.

Raport Bezpieczeństwa 2011 przedstawił gość z DEKRA International: Dr Roland Krause. Wśród najważniejszych wniosków Raportu wymienił postulaty:

  • Zwiększenia liczby rowerzystów korzystających z kasków
  • Korzystania na drodze z odzieży w jaskrawych barwach, zaopatrzonej w elementy odblaskowe
  • Wymogu wyposażenia wszystkich poruszających się po drogach rowerów w przepisowe oświetlenie
  • Regularnych kontroli stanu technicznego rowerów
  • Obowiązku wyposażenia w odblaski m.in. wózków inwalidzkich, balkoników dla osób starszych, itp.
  • Poświęcenia większej uwagi w ruchu drogowym dzieciom oraz osobom starszym
  • Poprawy jakości systemów oświetlenia samochodów osobowych i ciężarowych
  • Optymalizacji obiektów infrastruktury drogowej
  • Ujednolicenia przepisów ruchu drogowego w Europie


W ostatniej części spotkania Szef Oddziału DEKRA we Frankfurcie – Pan Detlef Roth przybliżył uczestnikom spotkania szczegóły akcji Safety Check – badania stanu technicznego pojazdów użytkowanych przez młodych kierowców.