Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Nagrody dla liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdane po raz drugi

PARTNER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – nagrody dla liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdane po raz drugi podczas uroczystości w Warszawie.

24 listopada 2011 r. w hotelu Hyatt Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. To już druga edycja nagrody, którą przyznaje Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Współorganizatorem konkursu i uroczystości jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 


 

 

   


Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego powołało Kapitułę Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011”, która dokonała wyboru laureatów w 5 kategoriach – osoba roku, organizacja pozarządowa roku, instytucja publiczna roku, firma roku oraz media roku. W skład Kapituły weszli:Katarzyna Turska (Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Andrzej Wojciechowski (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Andrzej Podsiadło (Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polskiego), Piotr Glen (PZU SA), Jakub Faryś (Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego), Bartłomiej Morzycki (Prezes Zarządu Partnerstwa), Andrzej Grzegorczyk (Wiceprezes Zarządu Partnerstwa), Jacek Wojciechowicz (członek Zarządu Partnerstwa), Maciej Wroński (członek Zarządu Partnerstwa), Piotr Sikorski (członek Zarządu Partnerstwa).

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (PBD) to organizacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. PBD jest afiliowana przy Global Road Safety Partnership w Genewie i aktywnie współdziała z wieloma partnerami ze wszystkich 3 sektorów życia publicznego: biznesowego, rządowego oraz organizacji pozarządowych. – Jest nam niezmiernie miło już po raz drugi wyróżnić osoby, firmy i instytucje, które w mijającym roku przyczyniły się do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Mamy nadzieję, że szeroka promocja tych pozytywnych działań jeszcze bardziej nas wszystkich zmobilizuje, a jak dużo jest jeszcze do zrobienia widać niestety po policyjnych statystykach powiedział Bartłomiej Morzycki, prezes Zarządu PBD, przewodniczący Kapituły.

W kategorii osoba roku nagrodzona została Barbara Oleksiewicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych  i Licealnych nr 2 w Warszawie, za  aktywną działalność na rzecz edukacji młodych ludzi w zakresie Brd, za  nieoceniony wkład w to, że w 2009 roku szkoła,
jako jedyna szkoła zawodowa w Europie, została sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w 2010 r. nawiązała ścisłą współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, która obejmuje patronatem klasę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nagrodę w kategorii organizacja pozarządowa otrzymała Fundacja Krzyś, która działa tylko i wyłącznie na zasadzie wolontariatu i jest organizatorem ogólnopolskich kampanii na rzecz BRD np. Europejska Noc Bez Wypadku, czy Symulator Bezpiecznej Jazdy.

Państwowa Straż Pożarna za sprawny udział w  interwencjach  ratujących kierowców i pasażerów pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych otrzymała nagrodę w kategorii instytucja publiczna roku.

Firmą roku zostały Tramwaje Warszawskie, za realizowaną od lat kampanię społecznej „Bądźmy Razem Bezpieczni”, która ma na celu zwiększenie świadomości społecznej uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa i docelowo zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych. Organizatorzy popularyzują temat Brd wśród wszystkich grup uczestników ruchu drogowego: kierowców, pieszych, w tym dzieci, oraz mediów.

W kategorii media roku statuetkę otrzymało Polskie Radio Program Pierwszy, nagrodzone za bieżące, sprawne i niepozbawione troski informowanie o zagrożeniach w ruchu drogowym na drogach krajowych i lokalnych oraz o sytuacjach na przejściach granicznych. Radio Kierowców od wielu lat angażuje uczestników ruchu poprzez włączanie samych kierowców  do przekazywania informacji o utrudnieniach, co  przyczynia się do budowy poczucia odpowiedzialności za pozostałych uczestników ruchu. Audycja jest znana i lubiana przez całe pokolenia zmotoryzowanych Polaków.

W tym roku przyznano również nagrody specjalne. Pierwszą nagrodę zdobyła Agata Szczech – dyrektor PR firmy Renault Polska, za zaangażowanie i wybitne osiągnięcia w przeprowadzaniu częstych,  przemyślanych i bardzo efektywnych działań edukacyjnych z zakresu brd  wśród dzieci i młodzieży, m.in. kampanię Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

Druga nagroda została przyznana posłance na Sejm Beatcie Bublewicz posłanka na Sejm, inicjatorka i liderka pierwszego w historii Sejmu Zespołu Parlamentarnego ds. BRD, który powstał i funkcjonował w ubiegłej kadencji. Za konsekwentne i wielkie zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego. Za zbudowanie koalicji instytucji, organizacji pozarządowych, firm i osób dla przeprowadzenia aktywności związanych z Dekadą Działań ONZ na rzecz BRD w Polsce i objęcie funkcji koordynatora Dekady w Polsce.

 

Zdjęcia z imprezy można znaleźć na stronie Partnerstwa pod adresem http://archiwum.pbd.org.pl/galeria-zdjec/category/id/182

oraz na Facebook.com/PartnerstwoDlaBezpieczenstwaDrogowego