Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Polski Związek Przemysłu Motoryza­cyjnego jest największą polską organiza­cją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 39 firm: producentów oraz przedstawicieli producentów pojaz­dów samochodowych, motocykli i skute­rów w Polsce.


Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przed­siębiorców, jest głosem branży motoryzacyj­nej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organiza­cjami branżowymi.Program "Przyjazna Motoryzacja"Przyjazna motoryzacja to niekomercyjny program informacyjno – edukacyjny, finansowany ze składek członków Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (38 producentów i importerów samochodów i jednośladów), jest projektem branżowym.


Pierwszy etap programu (rozpoczęty wysyłką pierwszego komunikatu do mediów 24.11.2010 r., potrwa do lipca 2011 r.) jest etapem testowym, którego kontynuację PZPM zakłada w formie znacznie szerszej w kolejnych latach.


Aktualności dotyczące programu śledzić można na stronie internetowej www.przyjaznamotoryzacja.pl oraz na profilu programu na Facebooku www.facebook.com/przyjazna.motoryzacja


Idea przyświecająca projektowi: Przyjazna Motoryzacja – to program, którego zadaniem jest popularyzacja wzorców motoryzacji bezpiecznej, racjonalnej, nowoczesnej i odpowiedzialnej za środowisko.


Cel projektu: Celem projektu jest uświadomienie wagi i znaczenia motoryzacji dla gospodarki i społeczeństwa (zarówno ogólnie w skali makro, jak i na poziomie statystycznego obywatela) kręgom opiniotwórczym. Program ma wskazywać drogi rozwoju, tak aby motoryzacja przyczyniała się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu naszego życia, a także dawała jeszcze więcej miejsc pracy w produkcji, dystrybucji oraz licznych gałęziach przemysłu, handlu i usług.

 

Czas trwania: koniec listopada 2010 r. – lipiec 2011 r.


Projekt skierowany jest do:

 • liderów opinii i decydentów
 • mediów zajmujących się gospodarką, motoryzacją, ekologią, innowacjami
 • różnych uczestników rynku motoryzacyjnego (organizacji powiązanych z motoryzacją, przemysłem etc.)

 

Eksperci pozyskani do projektu – Auto Think Tank:

 • Jerzy Martini, partner z kancelarii Baker & McKenzie – MODUŁ GOSPODARKA,
 • Adrian Furgalski, dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych TOR – MODUŁ GOSPODARKA,
 • prof. Janusz Czapiński, znany psycholog społeczny i komentator – MODUŁ BEZPIECZEŃSTWO,
 • dr inż. Andrzej Wojciechowski, szef Instytutu Transportu Samochodowego – MODUŁY BEZPIECZEŃSTWO, ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT, częściowo EKOLOGIA,
 • prof. Ewa Górska z Politechniki Warszawskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego - MODUŁY BEZPIECZEŃSTWO I ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
 • Rafał Serafin, prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska – MODUŁ EKOLOGIA

 

Partnerzy pozyskani do projektu:

 

 • Związek Dealerów Samochodów,
 • Związek Polskiego Leasingu,
 • Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Motorowy,
 • Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,
 • Pracodawcy RP,
 • Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego,
 • Instytut Transportu Samochodowego,
 • ACEA (europejski odpowiednik Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego),
 • ACEM (europejskie zrzeszenie producentów motocykli)
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,
 • DEKRA Polska
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Związek Producentów Pojazdów i Nadwozi
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 • AutomotiveSuppliers.pl
 • Akademia Ekojazdy

 

Patronat honorowy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego