Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Cele

Główny cel światowej inauguracji – przedstawienie krajowych i regionalnych planów działań na Dekadę. Dodatkowo:

 1. Zwrócenie uwagi na:
  1. wpływ i wagę kryzysu BRD
  2. zaplanowanie i skoncentrowanie działań 2010-2020
  3. możliwości działań prewencyjnych;
 2. Podkreślenie wagi współpracy –
  1. instytucji rządowych,
  2. partnerów prywatnych
  3. przedstawicieli III sektora
 3. Podkreślenie wagi współpracy i zaangażowania wszystkich partnerów działających dotychczas na rzecz poprawy BRD i ich planów na Dekadę

 

Działania w czasie trwania Dekady powinny być prowadzone zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym jak i globalnym, jednak nacisk należy położyć przede wszystkim na poziom krajowy i lokalny.

 

Plan Globalny na Dekadę BRD 2011-2020 został stworzony przy współpracy Narodów Zjednoczonych ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (UNRSC) oraz zaangażowanie strony z całego świata. Aby osiągnąć zamierzony cel, Plan Globalny prezentuje pięć kategorii - "filarów" działań, które opisano poniżej. Zostały również storzone specjalne wskaźniki w celu zmierzenia postępu w każdym z tych obszarów.


Państwa członkowskie zachęca się do realizacji działań zgodnie z pięcioma poniższymi filarami:


Filar 1. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego

Filar 2. Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie mobilności i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu

Filar 3. Poprawa bezpieczeństwa pojazdów

Filar 4. Kształtowanie i zmiana zachowań użytkowników dróg

Filar 5. Ratownictwo drogowe i opieka powypadkowa

Aby osiągnąć założone cele w skali globalnej konieczna jest koordynacja działań na poziomie międzynarodowym. Ułatwi ona również wymianę doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi służącą osiąganiu celów określonych na poziomie krajowym.


{gallery}cele{/gallery}


Koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie międzynarodowym


Większość działań na poziomie globalnym będzie koordynowana przez Współpracę Narodów Zjednoczonych na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod przewodnictwem Światowej Organizacji Zdrowia, w celu oceny wpływu Dekady na bezpieczeństwo ruchu drogowego.


Działanie 1. Wspieranie i - w miarę potrzeb - zwiększanie środków na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Działanie 2. Zachęcanie przez ONZ, WHO i inne organizacje o zasięgu globalnym do działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ułatwianie współpracy wśród zainteresowanych podmiotów (organizacje pozarządowe, międzynarodowe instytucje finansowe).

Działanie 3. Zwiększenie świadomości społecznej na temat czynników ryzyka i konieczności poprawy skuteczności działań prewencyjnych.

Działanie 4. Przygotowanie wytycznych dla krajów członkowskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, wdrażania systemów bezpieczeństwa drogowego oraz dobrych praktyk i opieki powypadkowej.

Działanie 5. Poprawa jakości zbieranych danych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Plan Globalny na Dekadę Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 został stworzony, aby kierować działaniami podejmowanymi zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Jeśli Plan Globalny zostanie pomyślnie wdrożony, możliwe będzie osiągniecie celu Dekady, tj. ustabilizowanie, a następnie zredukowanie przewidywanej częstości zgonów w wypadkach drogowych na całym świecie. Jeśli cel ten zostanie osiągnięty, w ciągu Dekady możliwe będzie ocalenie w sumie 5 milionów ludzkich istnień, a także wygenerowanie oszczędności na poziomie 5 trylionów USD oraz stworzenie warunków, w których uda się zapobiec 50 milionom poważnych urazów.