Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Jak dołączyć?

 

Co możesz zrobić, aby wesprzeć Dekadę BRD 2011-2020?


Dekada BRD 2011-2020 to Dekada nas wszystkich. W naszym wspólnym interesie leży zapewnienie, aby wizja Dekady stała się rzeczywistością. Poniżej podano niektóre z pomysłów na to, co można zrobić, aby wesprzeć Dekadę.

 


 

Twórcy praw:

- opublikowanie krajowego lub lokalnego planu zgodnego z Planem Globalnym

- uchwalenie nowych praw lub udoskonalenie egzekwowania praw już istniejących

- zapewnienie funduszy na wsparcie planu krajowego

 

Organizacje pozarządowe:

- stworzenie narzędzi podnoszących świadomość społeczną

- organizacja przyciągająca uwagę wydarzeń publicznych

- wpływ na stworzenie lub modyfikację prawa

 

Spółki prywatne:

- opublikowanie polityki bezpieczeństwa floty

- wpieranie kampanii w społecznościach, w których działa dana firma

- wkład finansowy w Fundusz Bezpieczeństwa na Drogach

 

Ludzie młodzi:

- służba w charakterze "ambasadorów" bezpieczeństwa na drogoach

- przyłączenie się do zgromadzenia młodzieży

- zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okolicach szkół

 

Ofiary i ocaleni:

- dzielenie się informacjami dotyczącymi skutków wypadków drogowych

- prowadzenie imprez w coroczny Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

- wspieranie organizacji pozarzadowych

 

Media:

- tworzenie programów i artykułów dotyczących bezpieczeństwa na drogach

- odpowiedzialne informowanie o wypadkach drogowych oraz wykorzystywanie reportaży z wypadków jako możliwości nawoływania do zapobiegania kolejnym wypadkom

- służba w charakterze pośrednika w marketingu społecznym i kampaniach mediów masowych