Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Droga i Bezpieczeństwo

Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” powstało w 1998 r, pod przewodnictwem Prezesa Ryszarda Fonżychowskiego, jako społeczna odpowiedź na wzrastającą liczbę ofiar wypadków drogowych w Polsce.


Stowarzyszenie działa w zgodności z Programem Gambit w obszarach:


Pomocy poszkodowanym

 • indywidualnej i dla jednostek ratunkowych różnych służb
 • tworzenie i wdrażanie nowych standardów pomocy w ramach ogólnopolskich projektów, np „Kołnierz standardem – alternatywą kalectwa”
 • szkolenie ratowników drogowych, strażaków OSP, policjantów, uczniów  (wysokie standardy medyczne)

Prewencyjno - edukacyjnym

 • prowadzenie kampanii dot. alkoholu, prędkości, pasów bezpieczeństwa, widoczności (ulotki, spoty telewizyjne, kinowe, prelekcje)
 • programy ogólnopolskie skierowane do uczniów
 • konferencje i wykłady
 • szerzenie mody na bezpieczne zachowania na drodze

Zgłaszania inicjatyw ustawodawczych i opiniowanie projektów ustaw np.:

 • jazda na światłach przez cały rok
 • odblaski dla wszystkich
 • kamizelki odblaskowe

Udziału  w  profesjonalnych gremiach międzynarodowych

 • aktywne członkostwo w Radzie Głównej ETSC
 • sygnowanie Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego
 • udział w pracach FEVR , od X 2010 – w składzie Zarządu
 • współpraca z TIA z USA, UICR ze Szwajcarii, NTF i SKBR ze Szwecji itp. w celu wymiany informacji i doświadczeń
 • dwukrotny udział w Światowym Spotkaniu NGO w temacie brd i pomocy ofiarom