Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Wrzesień

Stan bezpieczeństwa drogowego we wrześniu 2009:

Z wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zamieszczonych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że we wrześniu 2009 roku doszło do:

  • 4 005 wypadków drogowych, w których
  • 387 osób zginęło, a
  • 5 019 zostało rannych.

Policja zarejestrowała 31 235 kolizji.

Poniższa tabela obrazuje porównanie tych danych ze stanem bezpieczeństwa drogowego we wrześniu 2008 roku:

W tym okresie ujawniono ogółem 2 708 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka, podlegające karze z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Odnotowano również 13 852 przypadków kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w tym okresie wyniósł 125,3; a zabitych 9,7.

Stan bezpieczeństwa w układzie województw przedstawiał się następująco: