Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Czerwiec

Stan bezpieczeństwa drogowego w czerwcu 2009:

Z wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zamieszczonych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że w czerwcu 2009 roku doszło do:

  • 3 761 wypadków drogowych, w których
  • 349 osób zginęło, a
  • 4 836 zostało rannych.

Policja zarejestrowała 31 540 kolizji.

Poniższa tabela obrazuje porównanie tych danych ze stanem bezpieczeństwa drogowego w czerwcu 2008 roku:

W tym okresie ujawniono ogółem 2 489 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka, podlegające karze z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Odnotowano również 14 115 przypadków kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w tym okresie wyniósł 127,8 ; a zabitych 9,7.