Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Październik

Stan bezpieczeństwa drogowego w październiku 2009:

Z wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zamieszczonych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że w październiku 2009 roku doszło do:

  • 4 262 wypadków drogowych, w których
  • 466 osób zginęło, a
  • 5 213 zostało rannych.

Policja zarejestrowała 37 340 kolizji.

Poniższa tabela obrazuje porównanie tych danych ze stanem bezpieczeństwa drogowego w październiku 2008 roku:

W tym okresie ujawniono ogółem 2 409 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka, podlegające karze z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Odnotowano również 12 295 przypadków kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w tym okresie wyniósł 122,3; a zabitych 10,9.

Stan bezpieczeństwa w układzie województw przedstawiał się następująco: