Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Grudzień

Stan bezpieczeństwa drogowego w grudniu 2009:

Z wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zamieszczonych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że w grudniu 2009 roku doszło do:

  • 3 423 wypadków drogowych, w których
  • 377 osób zginęło, a
  • 4 175 zostało rannych.

Policja zarejestrowała 34 399 kolizji.

Poniższa tabela obrazuje porównanie tych danych ze stanem bezpieczeństwa drogowego w grudniu 2008 roku:

W tym okresie ujawniono ogółem 1 722 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka, podlegające karze z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Odnotowano również 8 535 przypadków kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w tym okresie wyniósł 122,0; a zabitych 11,0.

Stan bezpieczeństwa w układzie województw przedstawiał się następująco: