Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Listopad

Z wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zamieszczonych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że w listopadzie 2009 roku doszło do:

  • 3 650 wypadków drogowych, w których
  • 409 osób zginęło, a
  • 4 404 zostało rannych.

Policja zarejestrowała 31 473 kolizji.

Poniższa tabela obrazuje porównanie tych danych ze stanem bezpieczeństwa drogowego w listopadzie 2008 roku:

W tym okresie ujawniono ogółem 2 198 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka, podlegające karze z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Odnotowano również 10 874 przypadków kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w tym okresie wyniósł 120,7; a zabitych 11,2.

Stan bezpieczeństwa w układzie województw przedstawiał się następująco: