Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Sierpień

Stan bezpieczeństwa drogowego w sierpniu 2009:

Z wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zamieszczonych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że w sierpniu 2009 roku doszło do:

  • 4 269 wypadków drogowych, w których
  • 439 osób zginęło, a
  • 5 680 zostało rannych.

Policja zarejestrowała 31 422 kolizji.

Poniższa tabela obrazuje porównanie tych danych ze stanem bezpieczeństwa drogowego w sierpniu 2008 roku:

W tym okresie ujawniono ogółem 2 851 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka, podlegające karze z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Odnotowano również 15 560 przypadków kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Wskaźnik liczby rannych na 100 wypadków w tym okresie wyniósł 133,1 ; a zabitych 10,3.

Stan bezpieczeństwa w układzie województw przedstawiał się następująco: