Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Misja i cele

Misja

Misją Partnerstwa jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych zgodnie z Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 - 2020  oraz stworzenie platformy porozumienia i współpracy między różnymi podmiotami wszystkich trzech sektorów społeczeństwa obywatelskiego (rząd, biznes i organizacje pozarządowe) na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Nasze cele

Celem działalności Partnerstwa jest redukcja liczby ofiar wypadków i strat finansowych powstałych w ich wyniku przez działania w następujących obszarach: 

Wiedza

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest centrum kompetencyjnym w zakresie wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego. Udostępniamy swoją wiedzę, rozwiązania i doświadczenia międzynarodowe. Popularyzujemy wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, aby stale podnosić świadomość społeczną na temat tej problematyki. Partnerstwo monitoruje także sytuację bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Dyskusja

Partnerstwo inicjuje i podtrzymuje dyskusję publiczną na temat bezpieczeństwa drogowego przez organizację cyklicznych konferencji i spotkań, jak Forum Bezpieczeństwa Drogowego i Okrągły Stół Bezpieczeństwa Drogowego. Uczestniczymy również w procesie ustawodawczym oraz współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 - 2020. 

Działanie

Partnerstwo realizuje projekty mające na celu zmienianie świadomości  i kreowanie pozytywnych zachowań użytkowników dróg. Inicjujemy także działania szkoleniowe, edukacyjne i opiniodawcze zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach. W tych działaniach wspieramy aktywnie członków Partnerstwa.