Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Nominowani do nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012

Data publikacji: 20.11.2012r.

Przedstawiamy oficjalną listę nominowanych do nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012

Nominowani w tym roku to:

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU:

Fundacja „Jednym śladem”

Za kampanię społeczną „Ja motocyklista”. Jej celem jest ukazanie pozytywnego wizerunku użytkowników motocykli. Uświadomienie, że nieprawdziwe są stereotypy, które od dawna zakorzeniły się w polskim społeczeństwie, że motocykliści to szaleni i nieodpowiedzialni „dawcy”. Za propagowanie idei kulturalnej jazdy i wzajemnego szacunku wśród wszystkich użytkowników dróg.

 

Fundacja Marsz Zebry

Za aktywne promowanie bezpiecznych zachowań na drodze – zwłaszcza w odniesieniu do  dzieci, młodzieży i niechronionych uczestników ruchu. Za skuteczne propagowanie tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w mediach i na portalach społecznościowych. Za zdecydowane i niestandardowe działania w zakresie budowania szerokiej, ogólnopolskiej koalicji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

ALTER EGO – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych

Za udzielenie pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej ponad ośmiu tysiącom osób dotkniętych skutkami wypadków. Za wytrwałe inicjowanie ważnych zmian w przepisach polskiego prawa, na rzecz osób poszkodowanych oraz podejmowanie wielu istotnych działań służących poprawie BRD w Polsce.

 

FIRMA ROKU:

Kredyt Bank S.A.

Za systemowe działania ukierunkowane na wsparcie bezpiecznego rozwoju dzieci, w które od września 2010 roku wpisana została także tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Za realizację, wspólnie z Fundacją Kredyt Banku, trzeciej już edycji, programu profilaktycznego pod nazwą „Kabecjanie dają radę”. Za włączanie się i wspieranie kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa drogowego, prowadzonych przez inne firmy i instytucje.

 

McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Za konsekwentne, długofalowe i profesjonalne realizowanie programu edukacyjnego „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy”, skierowanego do uczniów klas IV publicznych szkół podstawowych. Za szerzenie wśród najmłodszych zasad ruchu drogowego i zwiększanie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Za kreowanie mody na bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym poprzez używanie odblasków i kamizelek odblaskowych. W ciągu czterech lat trwania programu „Jedź bezpiecznie”, udział w nim wzięło blisko 100 000 uczniów z ponad 2000 szkół. Warto podkreślić, że są to zazwyczaj szkoły z małych miast i wsi.

 

Grupa LOTOS S.A.

Za traktowanie zagadnienia bezpieczeństwa drogowego w kategoriach odpowiedzialnego biznesu wobec swoich pracowników i wszystkich użytkowników dróg.  Za długoletnie prowadzenie szeregu akcji, ukierunkowanych na eliminację zagrożeń w ruchu drogowym, w ramach Akademii Bezpieczeństwa Lotos. Akademia to program złożony z szeregu różnorodnych działań mających na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, a tym samym zapobieganie wypadkom z ich udziałem.

 

MEDIA ROKU:

Puls Biznesu

Za cykl publikacji i objęcie swoistego patronatu nad kształtowaniem świadomości biznesu w zakresie bezpieczeństwa flot pojazdów służbowych.

 

TVN S.A.

Za stałe zainteresowanie tematyką BRD, potwierdzone regularną emisją licznych programów publicystycznych. Za współpracę ze środowiskiem działającym na rzecz bezpieczeństwa drogowego, za edukowanie kierowców, często młodych stażem i współpracę prewencyjną z Policją. Za akcentowanie tematyki bezpieczeństwa drogowego w różnych audycjach poświęconych tematyce motoryzacyjnej.

 


Telewizja Polska S.A. oddział w Krakowie

Za realizację programów telewizyjnych „Jedź bezpiecznie” i „Jak uniknąć mandatu”, które cieszą się bardzo wysoką oglądalnością i bardzo dobrą opinią wśród widzów. Oba programy zainspirowały do tworzenia forów dyskusyjnych. Powstał również pierwszy klub „Jedź bezpiecznie”, który ma skupiać wzorowych kierowców. Akces do klubu zgłaszają osoby z całej Polski, co świadczy o popularności programu telewizyjnego, wykraczającego poza województwo małopolskie.

 
 

INSTYTUACJA PUBLICZNA ROKU:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie

Za szczególną troskę o podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych użytkowników dróg. Wyrazem czego jest opracowanie programu słowno-muzycznego „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, który zyskał uznanie w środowisku akademickim. A także za zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu brd, poprzez uczestnictwo w licznych konkursach i kampaniach społecznych.  

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach

Za wykraczające poza statutowe obowiązki zaangażowanie w propagowanie tematyki brd. Za ogromną różnorodność akcji prewencyjnych skierowanych do najmłodszych użytkowników dróg. Za działania edukacyjne wśród kierowców. Za aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku

Za szczególnie aktywne zaangażowanie w edukację najmłodszych uczestników ruchu drogowego poprzez realizowanie licznych programów i projektów z zakresu BRD.

Za liczne sukcesy w ogólnopolskich i lokalnych turniejach wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Za propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie na drodze nie tylko we własnym środowisku szkolnym, ale także wśród społeczności lokalnej.

Za reprezentowanie Polski w finale Międzynarodowego  Konkursu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault  w Paryżu w 2010 roku.

 

 OSOBA ROKU:

Zbigniew Kogut - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabiu

 

Za wieloletnie i ponadprzeciętne zaangażowanie w szerzenie świadomości bezpieczeństwa drogowego wśród młodzieży. Za organizowanie licznych, stojących na najwyższym poziomie, imprez profilaktycznych, szeroko komentowanych w mediach. Za zorganizowanie we wrześniu tego roku XXVII Europejskiego Konkursu Edukacji Drogowej w Bochni.

 

Ks. Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców

Za wieloletnią służbę i wsparcie polskich kierowców. Za zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy zmierzające do budowania świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za zainicjowanie, jako Dyrektor organizacji MIVA Polska, kampanii „KRZYŚ – trzeźwy i życzliwy kierowca”.

 

 

Teresa ZielonkaNauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku

Za edukowanie i propagowanie tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci, ich rodziców i pracowników szkoły, zaangażowanie w liczne programy edukacyjne dot. BRD oraz podejmowanie konkretnych działań służących poprawie BRD w społeczności lokalnej. Za zorganizowanie z dziećmi happeningów, akcji plakatowych i ulotkowych mających na celu wybudowanie chodnika przy ruchliwej drodze do szkoły.

 

 

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!

  • Nominowani typ: Dokument tekstowy, waga: 51,5 KB