Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Oznakowanie konturowe poprawia bezpieczeństwo drogowe.

Data publikacji: 05.04.2018r.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego  przy współpracy z 3M Poland przeprowadzą akcję świadomościową skierowaną do kierowców pojazdów ciężarowych. To odpowiedź na zagrożenie, jakim jest brak właściwego oznakowania odblaskowego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Akcja odbyła się  w 12 lokalizacjach, a jej finał zaplanowany jest na 6 kwietnia na skrzyżowaniu ul. Przyczółkowej i ul. Vogla (punkt kontrolny) w godzinach 12:30 – 13:30. Eksperci Partnerstwa oraz 3M Poland przedstawią kierowcom najważniejsze elementy, na jakie należy zwrócić uwagę, tak by pojazd został właściwie oznakowany.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, w 2017 roku doszło do 32 650 wypadków, z czego około 6,5% stanowiły zdarzenia z udziałem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 1. Brak właściwego oznakowania konturowego to jedno z zaniedbań będących przyczyną tego typu incydentów.  Akcja ma charakter informacyjny oraz zwraca uwagę na najważniejsze aspekty poprawy widoczności pojazdów na drodze.

Z dotychczas przeprowadzonych 216 pomiarów wynika, iż kluczowe jest utrzymanie oznakowania odblaskowego w czystości.  Zabrudzone oznakowanie traci parametry odblaskowości, nie spełnia minimalnych wymogów technicznych, a co za tym idzie nie gwarantuje dostatecznej widoczności na drodze. Na pojazdach stosowane są materiały bez homologacji, które również nie spełniają wymogów prawnych. Problemem, który był widoczny podczas kontroli, jest brak obowiązkowego oznakowania dla pojazdów wyprodukowanych przed 2009 rokiem, które z uwagi na brak oznakowania odblaskowego są zagrożeniem na drodze.

Wspólną akcją z 3M Poland jako wiodącego producenta taśm do konturowego oznakowania pojazdów chcemy zwrócić uwagę na minimalne wymagania dotyczące właściwego oznakowania pojazdów. Poprawa widoczności na drodze znacząco zwiększa czas reakcji kierowcy, a tym samym zmniejsza ryzyko wypadku. . Nocą samochód prawidłowo oznakowany taśmą konturową widoczny jest z odległości nawet 1000 metrów.-  mówi Bartłomiej Morzycki, prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

W trakcie finału kierowcy pojazdów ciężarowych będą mieli możliwość rozmowy z ekspertami 3M Poland oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie odblaskowego oznakowania pojazdów. Każdy z kierowców otrzyma także broszurę informacyjną oraz próbkę spełniającego wymogi regulaminów EKG materiału odblaskowego.

Przepisy  dotyczące oznakowania konturowego pojazdów jednoznacznie określają minimalne wymagania jakim powinno  odpowiadać wyposażenie samochodów ciężarowych wyprodukowanych po 2009 roku i poruszających się po drogach publicznych. Zgodnie z wytycznymi, oznakowanie powinno stanowić przynajmniej 80% skumulowanej długości pojazdu. Jeśli nie jest to możliwe ze względów konstrukcyjnych, dopuszcza się zmianę pokrycia do przynajmniej 60% 2. Dodatkowo oznakowanie konturu tylnego powinno być pełne, a boczne –– co najmniej w postaci linii dolnej i górnych narożników naczepy pojazdu. Pojazdy wyprodukowane przed 2009 rokiem nie są objęte obowiązkiem stosowania oznakowania konturowego.

1 Wypadki Drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2017.
http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

2 ECE104 ,Europejska Komisja Gospodarcza ONZ

 

Kontakt dla mediów:

 

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Dorota Olszewska

tel. 608 622 027

dorota.olszewska@pbd.org.pl

 

3M Poland

Ilona Gajewska

tel. 600 278 009

igajewska@mmm.com