Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Biała Księga Goodyeara wezwaniem do podjęcia działań na rzecz brd

Data publikacji: 02.10.2014r.

Apel o pomoc Komisji Europejskiej w zwiększaniu świadomości o  roli rodziców w uczeniu dzieci zasad bezpieczeństwa na drodze

Warszawa, 2 października 2014 r. – Goodyear apeluje do Komisji Europejskiej o podniesienie świadomości na temat roli rodziców w uczeniu dzieci zasad bezpieczeństwa na drodze poprzez organizowanie i finansowanie kampanii społecznych.

Wezwanie to znalazło się w drugiej edycji wydanej z inicjatywy Goodyeara „Białej Księgi” zatytułowanej „Bezpieczeństwo na drogach: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla początkujących kierowców”, która ukazała się dziś w Brukseli.

Poza wnioskami dotyczącymi postaw instruktorów jazdy oraz samych początkujących kierowców, w tej edycji znalazły się również wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), dotyczących postaw rodziców początkujących kierowców w obszarze bezpieczeństwa na drodze.

Tegoroczne badanie oparto na szeroko zakrojonej ankiecie obejmującej 6805 rodziców początkujących kierowców (w wieku 16–25 lat) z 19 krajów Europy, w tym z Polski. Pozwoliło ono lepiej poznać postawy rodziców dotyczące bezpieczeństwa na drodze, zarówno pod względem przykładu, jaki stanowią dla swoich pociech, jak i udzielanego im wsparcia w nauce jazdy.

Eksperci są zgodni, że rodzice odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu u swoich dzieci nawyków dotyczących prowadzenia samochodu oraz postaw względem bezpieczeństwa na drodze. Przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (European Parents Association, EPA) Eszter Salamon uważa, że rodzice wywierają na swoje dzieci wpływ w każdej dziedzinie, a bezpieczeństwo na drodze nie jest tu wyjątkiem.

„Oczywiste jest, że rola rodziców rozpoczyna się bardzo wcześnie. Są wzorem dla swoich dzieci. Ich zachowania na drodze jako kierowców, rowerzystów czy pieszych wywierają na nie ogromny wpływ” – twierdzi Eszter Salamon.

Opierając się na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań, Goodyear wzywa do podjęcia działań skierowanych do polityków, instruktorów jazdy oraz innych partnerów w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.

 

Rekomendacje firmy Goodyear są m.in. następujące:

 • Komisja Europejska powinna zachęcać do tworzenia kampanii społecznych, mających na celu zwiększenie świadomości roli rodziców w uczeniu dzieci zasad bezpieczeństwa na drodze oraz finansować takie kampanie,
 • Komisja Europejska powinna przeanalizować korzyści dla bezpieczeństwa płynące ze stopniowania praw jazdy,
 • poszczególne rządy powinny zachęcać doświadczonych kierowców do udziału w kursach utrwalających umiejętności,
 • Goodyear proponuje wprowadzenie „dnia bezpieczeństwa na drodze
  dla początkujących kierowców”, aby odpowiedzieć na szczególne wyzwania, z jakimi nowi kierowcy spotykają się w ruchu drogowym,
 • branża ubezpieczeń powinna nagradzać rodziców za zaangażowanie
  (np. poprzez zastosowanie rejestratorów – „czarnych skrzynek”
  w samochodach) w bezpieczną jazdę.
 • szkoły średnie i wyższe powinny rozważyć wzięcie na siebie obowiązku kontynuacji nauczania zasad bezpieczeństwa na drodze, uzupełniającego wiedzę wyniesioną ze szkół podstawowych.

W uzupełnieniu do powyższych rekomendacji, w ramach swojego niesłabnącego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa na drodze, Goodyear zachęca do współpracy: pomiędzy szkołami jazdy, władzami instytucji oświatowych oraz rodzicami, mającej na celu poprawienie bezpieczeństwa początkujących kierowców.

Wnioski z raportu zostały przedstawione dziś, 2 października br., podczas debaty transmitowanej on-line. Panel czołowych ekspertów w dziedzinie wychowania, psychologii ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa na drodze omówił nowe wnioski oraz relacje pomiędzy trzema grupami, najważniejszymi z punktu widzenia przyszłego bezpieczeństwa na drogach: rodzicami, instruktorami jazdy i początkującymi kierowcami.

„Biała Księga poświęcona początkującym kierowcom jest wynikiem blisko dziesięciu lat wysiłków Goodyear na rzecz promocji bezpieczeństwa na drodze. Opierając się na badaniach przeprowadzonych w całym regionie EMEA, możemy przedstawić wyjątkowe wnioski dotyczące trzech grup, mających największy wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach: początkujących kierowców, ich rodziców oraz instruktorów jazdy. Jako znaczący dostawca branży motoryzacyjnej odgrywamy kluczową rolę w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spodziewam się kontynuacji naszej współpracy z władzami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na drogach, szkołami jazdy, rodzicami i przemysłem motoryzacyjnym w celu dalszego zwiększania bezpieczeństwa młodych kierowców” – powiedział Olivier Rousseau, wiceprezes ds. opon osobowych Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Do badania Goodyear zaprosił wielu partnerów. W trakcie opracowywania kwestionariusza konsultowano się z psychologami z Londyńskiej Szkoły Ekonomii i Nauk Politycznych. Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologów Ruchu Drogowego zapewniło specjalistyczną analizę informacji zwrotnych. Swoją wiedzą ekspercką podzieliły się również Europejskie Stowarzyszenie Rodziców i Europejskie Stowarzyszenie Szkół Jazdy.

Najnowsze wydanie „Białej Księgi” Goodyeara dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego można pobrać ze strony www.goodyear.eu. Materiał filmowy z debaty oraz konferencji prasowej poświęconej prezentacji Białej księgi Goodyear i omówieniu wyników ankiety można obejrzeć na stronie: www.goodyear.eu/conference.

 

Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (European Parents Association, EPA)

EPA zwraca się do ponad 150 milionów rodziców, głownie w kontekście edukacji, współpracując na tym polu z krajowymi stowarzyszeniami rodziców w całej Europie. Według EPA współpraca między rodzicami i nauczycielami jest kluczowa dla edukacji dzieci.

Głównym celem Stowarzyszenia jest określenie roli rodziców w edukacji dzieci oraz aktywne angażowanie rodziców w ten proces. Według EPA rodzice, na których spoczywa odpowiedzialność za wychowanie dzieci, powinni mieć wpływ na każdy aspekt życia dziecka. Dotyczy to zwłaszcza edukacji, w tym instytucjonalnej.

 

Goodyear jest jednym z największych producentów opon na świecie, z centralą w Akron, w stanie Ohio, USA. Firma wytwarza opony, wyroby gumowe oraz środki chemiczne w 52 zakładach w 22 krajach. Swoją działalność prowadzi w większości krajów świata. Dwa ośrodki innowacji – w Akron w stanie Ohio i Colmar-Berg w Luksemburgu rozwijają najnowocześniejsze produkty i usługi, które wyznaczają branżowe standardy w dziedzinie technologii i parametrów. Goodyear zatrudnia ok. 69 000 pracowników.
W Polsce firma oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica. Jest także głównym akcjonariuszem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 

Więcej informacji udzielają:

Dorota Wrzeciono

Public Relations Manager

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o. o.

tel.: (22) 571 59 00

e-mail: dorota_wrzeciono@goodyear.com

Jędrzej Hugo-Bader

Biuro Prasowe Goodyear

Alert Media Communications

tel.: (22) 546 11 00

e-mail: goodyear@alertmedia.pl