Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Seminarium "Jak prowadzić udane interesy w branży transportowej"

Data publikacji: 05.02.2008r.

Bezpieczeństwo drogowe i aspekty ekologiczne związane z transportem drogowym w stosunkach handlowych między Polską a Szwecją były tematem seminarium pt. „Jak prowadzić udane interesy w branży transportowej dbając o środowisko i bezpieczeństwo drogowe?”, które miało miejsce 6 lutego 2008 w Warszawie.

Głównym organizatorem był Szwedzki Zarząd Dróg (Vägverket), który nawiązał współpracę ze Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD), Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego. Do podjęcia bliższej wspólpracy skłoniła zwiekszająca sie wymiana handlowa miedzy Szwecją i Polską, której jednym ze skutków jest zwiekszajacy się ruch pojazdów ciężarowych miedzy tymi krajami. Oszacowano, iż wartość transakcji handlowych pomiędzy szwedzkimi firmami a Europą Środkową to ok. 2 md Euro rocznie, a wymiana handlowa z miedzy Polską a Szwecją rośnie obecnie średnio o 4 % rocznie. W Polsce aż ¾ ładunków przewożonych jest drogami, a liczba samochodów ciężarowych wzrosła w ciągu 10 lat o 60%. Obecnie w Polsce ponad 20 tyś. firm jest zarejestrowanych jako przewoźnicy miedzynarodowi, z bazą transportową na 112 tyś samochodów ciężarowych. Takie obciążenie ruchem zarówno sieci dróg krajowych jak i państw graniczacych z Polską, powoduję szereg problemów jak wypadki drogowe (11,1% udział samochodów ciężarowych i autobusów w wypadkach drogowych w 2006) czy zwiekszenie emisji spalin (od 1990 roku w krajach Unii Europejskiej emisja szkodliwych substancji przez sektor transportu wzrosła o 26%).

aproszeni polscy i szwedzcy eksperci reprezentujący m.in. przedstawicieli administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu wskazali w swoich wystąpieniach podczas seminarium sposoby ograniczania szkodliwego wpływu transportu drogowego na bezpieczeństwo drogowe oraz środowisko, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Seminarium moderowała Prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Pani Ewa Łabno-Falęcka.

Przedstawiciel gospodarza spotkania, Szwedzkiego Zarządu Dróg (Vägverket) podkreślił wagę wymagań szwedzkich partnerów wobec polskich firm transportowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, przedstawiając korzyści jakie wynikają z zastosowania odpowiednich rozwiązań w tym zakresie.

Potrzebę podejmowania działań w zakresie zmniejszenia emisji CO2 przez firmy przewozowe podkreślił reprezentant przedstawicielstwa UNDP w Polsce. Z uwagi na to że transport jest jednym z największych źródeł emisji dwutlenku węgla na świecie powoduje to konieczność szukania sposobów ograniczenia wzrostu negatywnych skutków rozwoju tej branży. Muszą sie zmierzyć zarówno władze państw jak ale i również firmy świadczące usługi przewozowe.

Reprezentant Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił statystyki i główne przyczyny wypadków z udziałem samochodów ciężarowych, takie jak niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprzestrzeganie przepisów na skrzyżowaniach czy niebezpieczne manewry pojazdu podczas zmiany pasa ruchu. Podane zostały zalecenia na temat prewencji w tym zakresie, skierowane do producentów pojazdów, właścicieli firm transportowych oraz samych kierowców.

Przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, reprezentujący ponad 4300 firm transportowych w Polsce wskazali na różne działania, które należy prowadzić aby zapewnić wysokie standardy i bezpieczeństwo usług transportowych. Wymienione zostały m.in. rola szkoleń kierowców, większe możliwości dofinansowania zakupu pojazdów ciężarowych spełniających wysokie standardy ekologiczne, zapewnienie dobrej infrastruktury drogowej (drogi, parkingi, sprawniejsze przejścia graniczne).

Przedstawiciele firm Carlsberg, Statoil zaprezentowali własne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego, wprowadzane we wszystkich krajach w których te firmy są obecne. Wskazane zostały konkretne przykłady rozwiązań, które zastosowano w każdej z firm tak aby zmniejszyć obciążenie środowiska i wypadkowość powodowane przez transport towarów. Skupiono się między innymi na takich aspektach jak prowadzenie efektywnej i proekologicznej polityki transportowej w firmie, prowadzenie szkoleń dla kierowców z zakresu jazdy ekonomicznej i defensywnej, odpowiedni dobór i wyposażenie pojazdów, rola efektywnego załadunku towaru, lepsze planowanie tras przejazdu czy zakup pojazdów o niższej emisji spalin. Takie podejście nie tylko zwiększa bezpieczeństwo na drodze, ale również w mniejszym stopniu negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne, przynosząc przy tym wymierne korzyści dla każdej z firm.

Firmy IKEA oraz TetraPak wskazały jakie wymagania muszą spełniać współpracujący z nimi międzynarodowi dostawcy usług przewozowych, aby podjąć z nimi długotrwałą współpracę. Wymagania te dotyczą przede wszystkim redukowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne (ograniczenia co do wieku i złego stanu technicznego pojazdów, poziomu emisji CO2) oraz wysokich standardów zarządzania bezpieczeństwem floty posiadanych pojazdów (np. zarządzanie szkodowością, stałe podnoszenie kwalifikacji kierowców).

Pozostali prelegenci jak Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo, Scania oraz Volvo Truck Center w swoich wystąpieniach zwracali szczególną uwagę na rolę kształtowania prawidłowych zachowań kierowców w ramach prowadzonych przez siebie szkoleń. Dotyczą one przede wszystkim poprawy technik jazdy (ekonomiczna oraz defensywna), prawidłowego użytkowania pojazdów czy znajomości przepisów drogowych.

Seminarium spotkało się z wielkim zainteresowaniem firm zajmujących się dostarczaniem usług transportowym nie tylko w Polsce ale i na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku szwedzkiego. Organizatorzy zapowiedzieli prowadzenie tego typu spotkań w przyszłości.

Więcej informacji: Jarosław Giemza, info@pbd.org.pl