Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

III Forum Bezpieczeństwa pt."Bezpieczeństwo flot samochodów służbowych – sposobem

Data publikacji: 29.04.2009r.

Bezpieczeństwo użytkowników samochodów służbowych i ich wpływ na ogólny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego były głównym tematem trzeciego już Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowanego w dniu 27 kwietnia br. w Warszawie przez stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (PBD) przy współudziale Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.

Forum, jak co roku zgromadziło liczną grupę uczestników reprezentujących zarówno sektor publiczny, pozarządowy jak i prywatny. W debacie udział wzięli m. in. b. wiceminister gospodarki poseł Paweł Poncyliusz, dyrektor Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Grzegorczyk, wiceprzewodniczący Konfederacji Pracodawców Prywatnych Marian Osuch, dr Krystyna Zużewicz reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy, a także przedstawiciele firm posiadających największe floty pojazdów służbowych i dziennikarze.

Badanie SMG/KRC: bezpieczeństwo flot w 2005 i 2008 roku

Wstępem do dyskusji było zaprezentowanie wyników analizy poziomu bezpieczeństwa polskich flot samochodowych wykonane przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie PBD. Badania przeprowadzono w 2005 i 2009 roku na reprezentatywnej próbie 50 menadżerów, reprezentujących firmy handlowo - usługowe, posiadające flotę minimum 50 pojazdów.

Analiza wykazała pozytywny trend w postrzeganiu bezpieczeństwa drogowego przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie parku flotowego w firmach. Największe zmiany zaobserwowane w okresie ostatnich 3 lat dotyczyły: wdrożenia planu poprawy bezpieczeństwa floty (wzrost z 39 do 72%) oraz poprawy jakości szkolenia kierowców (wzrost z 25 do 52%). Wyniki badań pokazują również istotne braki w zarządzaniu bezpieczeństwem polskich flot firmowych. Tylko około połowa ankietowanych (41% w 2005 i 56% w 2008) zakłada wewnętrzne cele ograniczenia wypadków drogowych (np. zero wypadków). Zwiększyła się również średnia liczba zarejestrowanych kolizji drogowych z 1584 w 2005 do 2458 w 2008 roku.

Słabym punktem okazuje się w dalszym ciągu system motywacyjny pracowników, który uwzględnia w głównej mierze sankcje w celu promowania bezpiecznej jazdy (78% w 2005r. i 76% w 2008r.). Inne narzędzia motywacji, jak np. nagrody za bezpieczną jazdę (27% w 2005r. i 38% w 2008r.), czy premie za bezwypadkową jazdę (33% w 2005r., 36% w 2008r.) wciąż stosowane są rzadziej. Kompletne wyniki badania SMG/KRC dostępne są na stronie www.pbd.org.pl.

Dr Krystyna Zużewicz z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oceniła skalę zjawiska z perspektywy danych dotyczących wypadków przy pracy, zarówno z udziałem kierowców flotowych (niezatrudnieni na stanowisku kierowcy, użytkujący samochody w ramach obowiązków służbowych) oraz kierowców zawodowych. Dostępne dane wykazują, iż w 2006 roku z obu grup łącznie, aż 1770 osób zostało poszkodowanych w wypadkach zaistniałych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, z czego 1227 osoby to kierowcy flotowi, a 543 osoby to kierowcy zawodowi.

Przedstawione dane wskazują również, iż w zestawieniu z innymi grupami zawodowymi, pracownicy – kierowcy w ujęciu ogólnym, są również najczęściej poszkodowanymi w wypadkach przy pracy, wyprzedając inne grupy zawodowe obarczone, wydawałoby się, większym ryzykiem wystąpienia wypadku (np. górnicy, robotnicy budowlani). W kategorii wypadków ze skutkiem śmiertelnym, kierowcy stanowią 16,7 % ogółu poszkodowanych w 2007 roku.

„Bezpieczna flota” – efekty programu poprawy bezpieczeństwa flot firm zrzeszonych w PBD

Wystąpieniem, przedstawiającym rozwiązanie poprawy bezpieczeństwa flot polskich firm była wypowiedź Elżbiety Leszko, członka Partnerstwa i zarazem Dyrektora ds. Bezpieczeństwa, Jakości i Ochrony Środowiska w Total Polska. Pani Leszko zwróciła szczególną uwagę na potrzebę proaktywnego kształtowania programów zarządzania bezpieczeństwem flot w firmach. W swojej wypowiedzi przedstawiła założenia Programu Bezpieczna Flota, przygotowanego przez firmy i organizacje zrzeszone w Partnerstwie. Podstawowym celem programu jest szerokie rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz wiedzy związanych ze skutecznym zarządzaniem bezpieczeństwem floty poprzez udostępnienie narzędzi (np. modelowy Program Bezpieczeństwa, analiza poziomu bezpieczeństwa floty, podręczniki Bezpieczna Flota itd.), promowanie kultury bezpiecznej jazdy kierowców oraz propagowanie korzyści ekonomicznych i społecznych tego typu proaktywnych działań. W oparciu o przykłady, Pani Leszko wskazała konkretne korzyści, jakie program przyniósł dla członków Partnerstwa, ale także dla firm, które do tej pory z niego skorzystały.

Poseł Paweł Poncyliusz, członek Zespołu Parlamentarnego ds. BRD, zachęcał zebranych do współpracy z parlamentem w kwestiach związanych z bezpieczeństwem drogowym. Poseł stwierdził, że istnieje możliwość dodatkowej regulacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy kierowców flotowych w oparciu o katalog dobrych praktyk firm. Poseł poinformował również, iż na poziomie parlamentu prowadzone są rozmowy dotyczące ulg podatkowych, zachęcających firmy do odpowiednio częstszych zmian parku samochodowego, w ramach dbałości o odpowiedni stan użytkowanych pojazdów.

Doświadczenia Wielkiej Brytanii w zakresie promocji przez państwo najlepszych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy kierowców flotowych zaprezentował Ed James z firmy Driving for Better Business (www.drivingforbetterbusiness.com). Podkreślił on wagę podnoszenia świadomości polityków oraz instytucji państwowych w zakresie stosowania przez państwo mniej kosztownej profilaktyki, zapobiegającej wypadkom drogowym podczas pracy.

Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie uczestnicy wspólnie zgodzili się, iż aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracy kierowców flotowych, działania powinny zostać podjęte równolegle przez firmy (stosowanie skutecznych programów bezpieczeństwa – np. program Bezpieczna Flota) ale i również państwo (zapewnienie dobrze funkcjonującego systemu szkolenia kierowców, promowanie dobrych praktyk przedsiębiorstw). Wśród rekomendacji znalazły się także:

  • Zwiększenie liczby szkoleń dla kierowców zawodowych i pracowników,
  • Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia ilości kolizji poprzez lepszy dobór kierowców,
  • Monitoring oraz promowanie bezpiecznego stylu jazdy poprzez nagrody i kary.

Więcej informacji udziela Jarosław Giemza, tel. 022 82 99 430.

 

Raport dotyczący stanu bezpieczeństwa flot polskich firm (kliknij tutaj)