Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Wzrost wypadków i osób śmiertelnych w roku 2016 - mniej fotoradarów nie pomaga

Data publikacji: 26.01.2017r.

50 osób więcej zginęło w roku 2016 w porównaniu do roku poprzedniego. Policja odnotowała 415 więcej wypadków drogowych. Pozostajemy na końcu listy państw europejskich, jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe i nic z tym nie robimy.  

Trudno na razie ocenić, jakie są przyczyny zahamowania pozytywnego trendu, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Niestety nadal obserwujemy brak systemowych działań ze strony urzędów, które odpowiadają za jego poprawę.

Zdaniem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego poprawie sytuacji nie służy odebranie straży miejskiej i gminnej uprawnień w zakresie kontroli prędkości za pomocą fotoradarów. W związku z tym już pod koniec ubiegłego roku zaapelowało ono do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianę tej sytuacji. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz list otwarty.

 

List otwarty do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zwraca się z apelem do Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jednocześnie Ministra Infrastruktury i Budownictwa pana Andrzeja Adamczyka o pilne podjęcie prac mających na celu przywrócenie uprawnień straży gminnej (miejskiej) w zakresie kontroli prędkości za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zwanych potocznie fotoradarami.

Zmiana ustawy prawo o ruchu drogowym dokonana przez Sejm poprzedniej kadencji spowodowała, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zniknęło ok. 400 urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, należących  do samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Była to ponad połowa wszystkich stacjonarnych fotoradarów zainstalowanych na polskich drogach.

Wbrew obiegowym opiniom, urządzenia te spełniały istotną rolę w polskim systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyniając się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych w miejscach ich dotychczasowej koncentracji. Doświadczenia wszystkich państw europejskich jednoznacznie wskazują, że stacjonarne urządzenia rejestrujące są jednym z efektywniejszych narzędzi oddziałujących prewencyjnie na kierowców, a ich zastosowanie pozwala na znaczną redukcję wypadków drogowych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Trzeba tutaj wskazać fakt, iż sieć fotoradarów należących do samorządu terytorialnego uwzględniana była w budowanym przez administrację rządową systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Działające w systemie CANARD urządzenia rejestrujące były instalowane głównie w tych regionach kraju, gdzie straż gminna nie korzystała z przysługujących jej uprawnień. Dlatego po likwidacji urządzeń samorządowych na drogowej mapie Polski pojawiły się obszary pozbawione nadzoru w zakresie przestrzegania limitów dopuszczalnych prędkości.

Badania przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie w kwietniu br. pokazały, iż w miejscach, gdzie zainstalowane były gminne urządzenia rejestrujące dopuszczalną prędkość przekracza 73% kierowców. Wyniki tych badań korelują z odnotowanym od początku tego roku wzrostem liczby wypadków drogowych z udziałem zabitych i rannych uczestników ruchu drogowego.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa pana Andrzeja Adamczyka o przywrócenie możliwości stosowania stacjonarnych fotoradarów przez straż gminną (miejską). Taka restytucja pozwoliłaby także, na ponowny wpływ społeczności lokalnej na ustawienie tych urządzeń w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. 

Więcej informacji udziela: Dorota Olszewska, dorota.olszewska@pbd.org.pl, tel.: 608 622 027