Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Stanowisko PBD w sprawie projektu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Data publikacji: 04.03.2016r.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego popiera zaproponowany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach krajowych.

System dróg krajowych stanowi ważne ogniwo spajające system transportowy w Polsce. Niecałe 5% długości wszystkich dróg w Polsce przenosi ponad 60% całkowitego ruchu drogowego. Pomimo zakończonych i trwających inwestycji w sieć autostrad i dróg ekspresowych, pozostaje ona nadal niespójna. W wielu miejscach, ruch na drogach krajowych odbywa się przez małe miejscowości, które nie posiadają obwodnic. Charakterystyka zabudowy terenów zamieszkałych stwarza wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczególnie narażeni są niechronieni użytkownicy dróg – piesi i rowerzyści , a wśród nich przede wszystkim dzieci, młodzież oraz osoby starsze.

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych może znacząco przyczynić się do podniesienia stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Właściwa lokalizacja punktów interwencji  – miejsc, w których wystąpiła koncentracja zdarzeń drogowych, lub miejsc z punktu widzenia inżynieryjnego potencjalnie groźnych, a następnie podjęcie stosownych środków likwidacji zagrożeń, przełoży się na lokalne podniesienie bezpieczeństwa. Program powinien stać się jednym z elementów kompleksowego programu bezpieczeństwa drogowego w Polsce, a działania w obszarze infrastruktury powinny być podejmowane w sposób, który pozwala na koordynację wszystkich działań BRD.  Pragniemy podkreślić, że  istotny jest także sam proces identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych, który powinien się odbywać na podstawie statystyk, oceny specjalistów, ale także w konsultacji ze społecznościami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy, że w programie należy wykorzystać „dobre praktyki” o doświadczenia, jakie mają w tym względzie najbardziej zaawansowane pod względem bezpieczeństwa drogowego państwa, a także organizacje międzynarodowe. Zwracamy też uwagę, na potrzebę wsparcia programu szeroka kampanią informacyjno- edukacyjną.

Działania infrastrukturalne mają jeszcze jedną oczywistą zaletę – jaką jest obniżenie obciążenia budżetu państwa wynikającego z kosztów wypadków drogowych. Różne szacunki mówią o nawet o kilku procentach PKB traconych bezpowrotnie w wyniku zdarzeń drogowych. Inwestycja rzędu 600 mln złotych, która stanowi około 5% rocznych kosztów wypadków drogowych, będzie procentować również i przez kolejne lata. Znakomitym przykładem efektywnego wykorzystania środków był program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych. W latach 2005 -2009 w miejscach realizacji programu zaobserwowano spadek liczby ofiar śmiertelnych o około 90%.

Głęboko wierzymy, że podjęte działania na szczeblu centralnym, przełożą się również na zaangażowanie zarządców dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w likwidację miejsc niebezpiecznych. Liczymy, że podobne programy wdrażane na szczeblu regionalnym i lokalnym, będą zwiększać bezpieczeństwo również na innych drogach, a ogłoszony przez Ministra Andrzeja Adamczyka program znajdzie swoją kontynuację również i w kolejnych latach.

 

Zarząd Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego